Verkauf
AZBDC10A4
PWM Eingang, 5A Dauer-/10A Spitze; 10-36 VDC, DC-/EC-Motoren, Hallsensoren
141,29 € 141.29 EUR
Verkauf
AZBDC25A20
PWM Eingang, 12,5A Dauer-/25A Spitzenstrom; 40-175 VDC, DC-/EC-Servomotoren
319,05 € 319.05 EUR
Verkauf
AZBDC60A8
PWM Eingang, 30A Dauer-/60A Spitzenstrom; 10-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
360,07 € 360.07 EUR
Verkauf
AZBDC40A8
PWM Eingang, 20A Dauer-/40A Spitzenstrom; 10-80 VDC, DC-/ECServomotoren
296,26 € 296.26 EUR
Verkauf
AZBDC20A8
PWM-Eingang, 12A Dauer-/20A Spitzenstrom; 10-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
232,45 € 232.45000000000002 EUR
Verkauf
AZBDC12A8
PWM Eingang, 6A Dauer-/12A Spitzenstrom; 20-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
177,76 € 177.76 EUR
Verkauf
AZBDC6A8
PWM Eingang, 3A Dauer-/6A Spitzenstrom; 17-80 VDC, DC-/EC-Servomotoren
168,64 € 168.64000000000001 EUR
Verkauf
AZB10A4
±10V, 5A Dauer-/10A Spitze; 10-36 VDC, DC-/EC-Motoren, Hallsensoren
135,82 € 135.82 EUR
Verkauf
AZBH25A20
±10V, 12,5A Dauer-/25A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
337,28 € 337.28000000000003 EUR
Verkauf
AZBE25A20
±10V, 12,5A Dauer-/25A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
341,84 € 341.84000000000003 EUR
Verkauf
AZB25A20
±10V, 12,5A Dauer-/25A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Servomotoren, Hallsensoren
319,05 € 319.05 EUR
Verkauf
AZB10A20
±10V, 6A Dauer-/10A Spitze; 40-175 VDC, DC-/EC-Motoren, Hallsensoren
209,66 € 209.66 EUR
Verkauf
AZBH60A8
±10V, 30A Dauer/60A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
369,17 € 369.17 EUR
Verkauf
AZBE60A8
±10V, 30A Dauer/60A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
378,30 € 378.3 EUR
Verkauf
AZBH40A8
±10V, 20A Dauer-/40A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
314,49 € 314.49 EUR
Verkauf
AZBE40A8
±10V, 20A Dauer-/40A Spitze; 10-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
319,05 € 319.05 EUR
Verkauf
AZBH20A8
±10V, 12A Dauer-/20A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
250,68 € 250.68 EUR
Verkauf
AZBE20A8
±10V, 12A Dauer-/20A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
255,24 € 255.24 EUR
Verkauf
AZBH12A8
±10V, 6A Dauer-/12A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Tacho
195,99 € 195.99 EUR
Verkauf
AZBE12A8
±10V, 6A Dauer-/12A Spitze; 20-80 VDC, DC-/EC-Motoren, Hall/Enkoder/Tacho
200,55 € 200.55 EUR